Minh Vương, Trọng Hoàng được để cử giải Fair Play 2021

Minh Vương, Trọng Hoàng được để cử giải Fair Play 2021

Chiều 3/1, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2021 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã họp bàn