Cầu thủ Viettel xô đẩy, chỉ mặt trọng tài khi đội nhà bị thổi phạt đền

Cầu thủ Viettel xô đẩy, chỉ mặt trọng tài khi đội nhà bị thổi phạt đền

https://sport5.vn/cau-thu-viettel-xo-day-chi-mat-trong-tai-khi-doi-nha-bi-thoi-phat-den-202207152111