Chỉ còn 2 thủ môn, U.23 Việt Nam có thể sẽ bị động

Chỉ còn 2 thủ môn, U.23 Việt Nam có thể sẽ bị động

Sau khi được đưa đi chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện của Tashkent (Uzbekistan), Văn Toản được kết lu