Lãnh đạo CLB Thanh Hóa ra quyết định kỳ lạ: Yêu cầu bắt buộc dùng ngoại binh, HLV muốn thay người trong trận phải… “biểu quyết”

Lãnh đạo CLB Thanh Hóa ra quyết định kỳ lạ: Yêu cầu bắt buộc dùng ngoại binh, HLV muốn thay người trong trận phải… “biểu quyết”

Cụ thể, trong văn bản có chữ ký của Giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng ký ngày 9/9 ghi rõ các ý kiến c

Hải Phòng bị Thanh Hoá chặn mạch thắng trong trận đấu có hơn 10 phút bù giờ

Hải Phòng bị Thanh Hoá chặn mạch thắng trong trận đấu có hơn 10 phút bù giờ

https://sport5.vn/hai-phong-bi-thanh-hoa-chan-mach-thang-trong-tran-dau-co-hon-10-phut-bu-gio-202203