HLV Southgate: 'Tôi hy vọng Sterling tiếp tục bị chỉ trích'

HLV Southgate: 'Tôi hy vọng Sterling tiếp tục bị chỉ trích'

HLV Gareth Southgate hy vọng Sterling tiếp tục bị chỉ trích trong thời gian tới, để giữ ngọn lửa đan