HLV Hoàng Văn Phúc: “Trọng tài thổi phạt Đức Huy quá nặng”

HLV Hoàng Văn Phúc: “Trọng tài thổi phạt Đức Huy quá nặng”

Cụ thể,Đức Huy đã có pha cản phá trái phép với Hữu Thắngkhi Viettel FC có cơ hội phản công. Cho rằng