HLV CLB TP.HCM: Hoàng Thịnh không đáng phải chịu những chỉ trích thậm tệ

HLV CLB TP.HCM: Hoàng Thịnh không đáng phải chịu những chỉ trích thậm tệ

Trên Twitter, HLV Polking viết: “Tôi phải đưa ra một tuyên bố ở đây. Những gì Thịnh đang trải qua ở