Phan Văn Đức chơi cực “bay” sau sinh nhật, SLNA chấm dứt chuỗi trận tệ hại

Phan Văn Đức chơi cực “bay” sau sinh nhật, SLNA chấm dứt chuỗi trận tệ hại

Những phút sau đó, SLNA tận dụng tốc độ của các tiền đạo trẻ để chơi phản công. Phút 80, đón đường c