Van de Beek "mài đũng quần" ở Man United: Hạt nước mắt sau hạt mưa

Van de Beek "mài đũng quần" ở Man United: Hạt nước mắt sau hạt mưa

Trận “thủy chiến” giữa Man United và Chelsea chứng kiến một hình ảnh buồn, khi ống kính truyền hình