Người đại diện HLV Ljupko Petrovic: “Thông tin ông ấy gia nhập Thanh Hoá là bịa đặt”

Người đại diện HLV Ljupko Petrovic: “Thông tin ông ấy gia nhập Thanh Hoá là bịa đặt”

Ông Jernej Kamensek cho biết HLV Ljupko Petrovic đã nhắn tin cho mình và khẳng định chưa có ai liên

Người đại diện HLV Ljupko Petrovic: “Thông tin ông ấy gia nhập Thanh Hoá là bịa đặt”

Người đại diện HLV Ljupko Petrovic: “Thông tin ông ấy gia nhập Thanh Hoá là bịa đặt”

Ông Jernej Kamensek cho biết HLV Ljupko Petrovic đã nhắn tin cho mình và khẳng định chưa có ai liên