Phạm Tuấn Hải: “Mãnh hổ” mới của tuyển Việt Nam là ai?

Phạm Tuấn Hải: “Mãnh hổ” mới của tuyển Việt Nam là ai?

https://sport5.vn/pham-tuan-hai-manh-ho-moi-cua-tuyen-viet-nam-la-ai-20220202053751189.htm