Đoàn Văn Hậu đón giao thừa đầu tiên tại châu Âu, tập khui sâm panh sành điệu

Đoàn Văn Hậu đón giao thừa đầu tiên tại châu Âu, tập khui sâm panh sành điệu

Đoàn Văn Hậu lúng túng khi bật sâm panh. Video: FBNV.Vậy là năm mới 2020 đã sang. Hậu vệ Đoàn Văn Hậ