VĐV Việt Nam hoang mang không biết đã giành HCV hay HCB vì “lỗi đánh máy” của BTC SEA Games 30

VĐV Việt Nam hoang mang không biết đã giành HCV hay HCB vì “lỗi đánh máy” của BTC SEA Games 30

Ở Việt Nam, nhiều người chúc mừng Minh Huyền giành HCV wushu sau khi thấy website BTC SEA Games 30 c