Liverpool vs Tottenham: Chiến thắng là lẽ sống

Liverpool vs Tottenham: Chiến thắng là lẽ sống

Đang đua tranh chức vô địch với Man City, Liverpool quyết tâm vượt chướng ngại vật, giành trọn 3 điể