Tiger Woods bất tỉnh trong tai nạn

Tiger Woods bất tỉnh trong tai nạn

Trong bản khai do cảnh sát địa phương lập, nhân chứng nói anh sống gần hiện trường. Khi nghe tiếng v