Zouma bị mỉa mai bằng… máy bay sau khi hành hạ động vật

Zouma bị mỉa mai bằng… máy bay sau khi hành hạ động vật

Một chiếc máy bay kéo theo tấm băng-rôn “Mạng sống của loài mèo cũng đáng giá” đã bay đi bay lại trê